Contoh Surat Kuasa Yang Baik Dan Benar

Surat Kuasa adalah suatu bentuk wewenang seseorang kaepada orang lain dengan bentuk sebuah tulisan yang nantinya akan di berikan kepada orang tersebut, di dalam suatu penggunaan sebuah surat kuasa biasanya di gunakan seperti hal di bawah ini :

  • Surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan
  • Surat kuasa pengambilan gaji/pembayaran
  • Surat kuasa mencairkan uang
  • Surat kuasa penjualan
  • Surat kuasa pengambilan keputusan usaha
  • Surat kuasa pengambilan keputusan politik

Untuk Sebuah Contoh Surat kuasa yang akan saya bagikan kepada anda, anda bisa melihatnya di bawaha artikel ini yang telah dewasurat buat semoga info ini bermanfaat bagi anda.

Contoh Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
saya memberikan kuasa kepada :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………., 2015

.Penerima Kuasa Matere Rp 6.000,-

(Nama Pemberi Kuasa)                                                    ( Nama penerima Kuasa)

Seperti itu lah sebuah Contoh Surat Kuasa yang dewasurat bagikan semoga informasi seputar surat ini bisa di terima baik oleh anda dan bermanfaat buat anda sekian dan terima kasih.

Contoh Surat Kuasa Yang Baik Dan Benar | admin | 4.5